Eng_Cederqvist Nordvall Vidar Carl Staffan Cederschiöld _Gustafva Nyberg Carl Staffan Cederschiöld _Gustafva Nyberg Cederqvist Nordvall Vidar År 1510 - 1650 Carl Axel Cederqvist Staffan Herman Cederqvist Hjalmar " Jim" Cederqvist Albert Cederqvist Beda Cederqvist Regina Cederqvist Elin Cederqvist Signe Cederqvist Sonja (Johansson) Vidar Syskonen Cederqvist Syskonen Johansson Lars Magnus Nordvall År 1510 - 1650 År 1650 - 1855 Nanny Sjöberg Emil Nordvall Sally Sjöberg Henry Nordvall Hilmar Nordvall Anton Nordvall Jonas Svensson F. 1773-01-23 Skeda fs, † 1843-05-15 Grusväg i Skeda Johannes Jonsson född 1816-10-02, Björnhall, Skeda fs,  † 1904 -09-02 Uggletorp, Nykil fs,  88 år Nykils kyrka från 1200-talet Nära Kopparhult norr om Törnevik Man kan tänka sig vägen oplågad, då man fick gå i fotspåren av någon annan i snön. Foto: Jan Johansson Man var inte rädd för att röra på sig på den här tiden. Männniskor flyttade från torp till torp och från gård till gård. Alla sökte bättre mark och levnadsmöjligheter. Johannes verkade ha lyckats med detta. Johannes och Anna Catharinas barn: Rådhusrätten där Johannes dömdes för stöld och fylleri. 4 januari 1860 Gluggarna till fönster var fängelseceller. I en sådan cell med glugg satt Johannes. Kopparmugg, matskål och sked som fångarna åt med i Länscellfängelset. Varje cell hade sin egen “toalett” bestående av detta kärl. Cell i Länscellfängelset I Linköping 1860. Straffarbete för män kunde bl.a bestå av stenhuggeri arbeten, skomakari diverse arbeten och dagsverken. Kvinnor fick sy, sticka och spinna. Fångar på väg till dagens arbete. Johannes kom hem till slut och Johannes brukar gården med sin familj fram till sin död 1904-09-02. Johannes blev 88 år. Anna Catarina bor kvar i Uggletorp till sin död sju år senare. Anna är 89 år gammal då hon avlider 1911-01-23. Jonas Svensson avlider en vårdag 1843-05-15, 69 år gammal. Cajsa lever ensam fram till sin död 1854-11-18. Cajsa blev 80 år gammal. Jonas och Cajsas barn: Om Johannes var en luring så var det inget mot vad sonen Nils Fredrik Johansson Widar var. Han var en handelsman ut i fingerspetsarna. I Östergötlands bok “Befallningshafvandes femårsberättelser” kan man läsa att 1859 var det missväxt och hagelskador på skörden i stora delar av Östergötland. Om det även drabbade Johannes Johsson vet man inte. Torpet Hopparhult, Nykil 2002. Fotograf: Björn Johansson Torpet Hopparhult, Nykil 2002. Fotograf: Björn Johansson John Vidar Elsa Eriksson Kontakt Efterlysning Vidar 1731-1851 Nils Fredrik Johansson Vidar LarsNordvall.com 2017   Kontakt: Susanne “Nordvall “ Perstad Email: susperstad@gmail.com