Eng_Cederqvist Nordvall Vidar LarsNordvall.com 2011   Kontakt: lars.nordvall@tele2.se Vet Du vilka dessa personer är ? 4. Emil Nordvall på gården Kasaviken i Husum med okänd man. 5. Okänd fiskare är inte okänd längre. Fiskarens namn är Axel Sjöström från Kasaviken. Stort Tack till Birgit Hårshagen för den informationen.  Tack Berit för att du 6. Två okända män. 7. Emil Nordvall med sin son Henry Nordvall tillsammans med en okänd man. Carl Staffan Cederschiöld _Gustafva Nyberg Carl Staffan Cederschiöld _Gustafva Nyberg Cederqvist Nordvall Vidar Carl Axel Cederqvist Staffan Herman Cederqvist Hjalmar " Jim" Cederqvist Albert Cederqvist Beda Cederqvist Regina Cederqvist Elin Cederqvist Signe Cederqvist Sonja (Johansson) Vidar Syskonen Cederqvist Syskonen Johansson Lars Magnus Nordvall År 1510 - 1650 År 1650 - 1855 Nanny Sjöberg Emil Nordvall Sally Sjöberg Henry Nordvall Hilmar Nordvall Anton Nordvall 9. Okänd man, Lars Magnus och Carolina Nordvall 9. Okänd man ? 1. Hilmar Nordvall från Kasaviken, Husum med sina vänner, vilka var dom ? Och var är bilden tagen? Fotograf ? 2. Hilmar Nordvall från Kasaviken, Husum igen med sina vänner, vilka var dom ? Och var är bilden tagen? Fotograf ? 3. Hilmar Nordvall från Kasaviken, Husum med sina kompisar, vilka var dom? Vart är bilden tagen? John Vidar Elsa Eriksson Kontakt Efterlysning Vidar 1731-1851 Nils Fredrik Johansson Vidar LarsNordvall.com 2017   Kontakt: Susanne “Nordvall “ Perstad Email: susperstad@gmail.com