Eng_Cederqvist Nordvall Vidar Foto över Lögdeån i Hyngelsböle Lars Eriksson född ca 1694-02-04, Hyngelsböle, Nordmaling,  † 1767-05-06 Lögdeå Hyngelsböle vid Lögdeån. De flesta som bodde i Hyngelsböle hade sin mark längs Lögdeån. Det var där den brukbara marken fanns, vid strandkanten och vallarna runt omkring ån. Vy över Tjarn i Hyngelsböle Alla ägare till gården i Hyngelsböle Erik Olofsson född ca 1650, Hyngelsböle, Nordmaling,  † 1736 Hyngelsböle  86 år Erik Olofsson gifte sig med Märetha Olofsdotter född 1652 i Järnäs. De fick 10 barn mellan 1680 - 1698 Så här beskrivs hemmanet nr. 2, 5 ¼ sel. i Lögdeå och Nordmalings socken i Domboken den 22 september 1719: Lars Eriksson fick mycket att göra. Gärdsgårdar skulle byggas, fårhus och lada byggas upp. Allt virke fick han själv hugga i skogen och såga till de brädor man behövde. Livet var hårt. Magalottis illustration från 1674 visar byggandet av ett knut timrat hus. Detta är den enda av Magalottis illustrationer som förställer bondkvinnor. Kvinnor som hämtar vatten fråm 1674. Illlustration av en bondgård i Torneå av reseskildraren Outhiér 1736 Det finns inte många autentiska bilder på bondkvinnor från 1600-talet. I Magalottis verk finns en illustration av 21 st som visar bondkvinnor från 1674. Den visar två kvinnor som bär vatten. På hemmanet nr. 2 i Lögdeå fick Lars och Catarina 11 barn mellan 1721 - 1739 Illustration av Magalotti - Frälsebönder 1674 Magalottis illustration av tre konverserande präster 1674 Hur gick det för den stora släktgården i Hyngelsböle ? Av de 11 barnen som föddes på gården i Lögdeå var det bara 7 som nådde vuxen ålder. Västerås 1700 Nordmalings kyrka byggd ca 1480 Orgeln i Nordmalings kyrka från 1730. Foto: Cristofers Foto Lars Nordvall Larsson född 1730-11-11, Lögdeå, Nordmaling,  † 1814-05-04 Lögdeå Stockholm 1770, målning av Sevenbom. Nästan ett år senare bor Lars och Christina i Lögdeå där deras barn föds. 1775 blir Lars äntligen sockenskomakare i Lögdeå. Fyra år senare hösten 1779 blir Christina sämre och blir sängliggande. Hon avlider den 19 december 1779 bara 40 år gammal. Solnedgång över Lögdeå Skomakare målad av Killian Zoll 1859 En kolmila med kolarkoja i bakgrunden. Sara Cecilia och Erik får 7 barn tillsammans. Nordmaling marknad 1890 Kolarkoja med eldstad i mitten Erik arbetar kvar på Olofsfors bruk till sin död 1861-08-10 han är då 79 år. Hans fru Sara blir också 79 år men lever som änka de sista 6 åren. Hon avlider 1867-05-16 i Olofsfors. Skottkärra från Olofsfors bruk som man körde träkol med. Olofsfors Bruk Erik Nordvall Larsson född 1782-11-07, Lögdeå, Nordmaling,  † 1861-08-10 Mo Lars Nordvall Larsson avlider 1814-05-04 I en ålder av 84 år. Lars Nordvall Larsson är den som hitintills blivit äldst i släkten ända tilbaka 1510. Hans andra fru Anna Eriksdotter bodde kvar i Lögdeå till sin död 1821. Hon blev 73 år. Vad hände sedan ? Fortsättning på sid: Lars Magnus Nordvall LarsNordvall.com 2017   Kontakt: Susanne “Nordvall “ Perstad Email: susperstad@gmail.com Tiggare / Luffare Erik och Saras tredje andra son Lars Olof Nordvall får även han skaffa sig försörjning utanför den egna gården. Fortsättningen om Lars Olofs liv kan du läsa här: Lars Magnus Nordvall Carl Staffan Cederschiöld _Gustafva Nyberg Carl Staffan Cederschiöld _Gustafva Nyberg Cederqvist Nordvall Vidar Carl Axel Cederqvist Staffan Herman Cederqvist Hjalmar " Jim" Cederqvist Albert Cederqvist Beda Cederqvist Regina Cederqvist Elin Cederqvist Signe Cederqvist Sonja (Johansson) Vidar Syskonen Cederqvist Syskonen Johansson Lars Magnus Nordvall År 1510 - 1650 År 1650 - 1855 Nanny Sjöberg Emil Nordvall Sally Sjöberg Henry Nordvall Hilmar Nordvall Anton Nordvall John Vidar Elsa Eriksson Kontakt Efterlysning Vidar 1731-1851 Nils Fredrik Johansson Vidar