Eng_Cederqvist Nordvall Vidar Erik Sundqvist och Stina Sofias barn: Tidstypisk fattighus från Uppland Lars Magnus och Maria Kristinas barn: Detta är Kasa där Lars Magnus och Maria Kristinas fyra barn är födda. Efter 16 års äktenskap avlider Maria Kristina den 5 januari 1897 av hjärtlidande, hon var bara 39 år då hon dog. Lars Magnus är nu 42 år ensam med skötsel av fyra barn och jordbruk. Oturligt nog dog även Lars Magnus mamma Sofia Johanna bara 3 månader efter hans fru Maria Kristina. Lars Magnus och Carolinas barn: Målning av Kasa, Husum 1968 Emil och Hilmar 1910 Lars Magnus ca 1930 75 år. Grundsunda kyrka med klockstapel där Emil och Nanny gifte sig hos prästen.Foto från 1911. Emil och Nanny gifter sig i Grundsunda kyrka den 2 oktober 1926, då är Nanny redan med barn och är i sjätte månaden. Nanny Sjöberg Emil Nordvall Kasa gård, Husum ca 1940 Hela familjen Nordvall på farstutrappen ca 1930. Från vänster: Lars Magnus, Emil med Henry i knät, Märta Karolina, Till höger: Nanny med Lasse i knät. Detta är det sista kortet på Lars Magnus och Märta Karolina där hela familjen Nordvall sitter samlade. Läs mer om vad som hände Emil och Nanny här Lars Olof Nordvall född 1814-10-27, Lögdeå, Nordmaling, † 1862-01-23 Lars Olofs och Sofias barn: Arnäs Kyrka Sofia Johanna Sundqvist f. 1820-05-26 , Gideå Bruk. ( Lars Magnus Nordvalls mamma ) Lars Magnus Nordvall född 1855-02-04, Eldsmark † 1935-10-18 Lars Olof Nordvall fortsättning *Bröderna Nils Petter Nordvall och Lars Magnus Nordvall Nils Petter Nordvall Foto : Per Nordwall, Sundsvall Lars Magnus Nordvall Nils Petter Nordvall med fru Sigrid Kajsa Foto : Per Nordwall, Sundsvall Nils Petter och SigridsKAjsas dotter Johanna Nelina Albertina Nordvall (Lina) Foto : Per Nordwall, Sundsvall Av Lars Olofs och Sofias sju barn finns det för närvarnde 2 fotografier. Ett på Nils Petter och ett på Lars Magnus som kan ses nedan. Föräldrarna till Nils Petter och Lars Magnus förblir torpare i Eldsmark. Pappan Lars Olof avlider bara 48 år gammal 1862-01-23 och mamman Sofia Johanna blir änka bara 42 år gammal. Lars Magnus hörnskåp Kronan på skåpet Skåpet har en låda nertill Carl Staffan Cederschiöld _Gustafva Nyberg Carl Staffan Cederschiöld _Gustafva Nyberg Cederqvist Nordvall Vidar Carl Axel Cederqvist Staffan Herman Cederqvist Hjalmar " Jim" Cederqvist Albert Cederqvist Beda Cederqvist Regina Cederqvist Elin Cederqvist Signe Cederqvist Sonja (Johansson) Vidar Syskonen Cederqvist Syskonen Johansson Lars Magnus Nordvall År 1510 - 1650 År 1650 - 1855 Två år senare den 23 april 1899 gifter Lars Magnus om sig med Märta Carolina Ödling 36 år, hon är åtta år yngre än Lars Magnus som nu är 44 år. Lars Magnus och Carolina på äldre dagar. Märta Karlina ca 1930 i Kasa 67 år. Lars Magnus ca 1930 i Kasa 75 år. Johan Anton Nordvall 5 år gammal Nanny Sjöberg Emil Nordvall Sally Sjöberg Henry Nordvall Hilmar Nordvall Anton Nordvall Carolinas son: John Vidar Elsa Eriksson Kontakt Efterlysning Vidar 1731-1851 Nils Fredrik Johansson Vidar LarsNordvall.com 2017   Kontakt: Susanne “Nordvall “ Perstad Email: susperstad@gmail.com