Eng_Cederqvist Nordvall Vidar 1510 var Sverige fortfarande katolskt. Så vår Olof Eriksson var katolik och gick då i Nordmalings kyrka. Den byggdes redan 1480. Nordmalings kyrka byggd 1480 Typ 1500-tals bröd När Lars Olofsson född 1540 var ca 33 år 1573, gifte han sig med en för släkten ytterligare okänd dam. De fick två söner: 1600-tals gård i Ångermanland - Gammelgården. Så kan Eriks gård ha sett ut. Tidsenliga kläder från 1600-talets början. Erich Larsson var bonde till 1644. Så 1645 tar son nr. 2 Olof Eriksson över gården. Var fadern nämndeman så togs även det över av den sonen som tog över gården, sådana ämbeten ärvdes ofta. Erich Larsson blev ca 71 år. Olof Eriksson född 1510, Hyngelsböle, Nordmaling Erich Larsson född 1574, Hyngelsböle, Nordmaling, † ca 1645  71 år Olof Eriksson född ca 1610, Hyngelsböle, Nordmaling,  † 1683   73 år Om man inte hade en musköt så var knektarna utrustade med olika typer av stick vapen såsom: värjor och knivar. Musköt från ca 1610 Värja från 1600 När Erik är 31 år 1605 står det i domboken att Erik får böta 40 mark saker för det han emot förbud sålt Cronans skinvaror. 40 mark saker - innebar att han inte behövde betala i mynt utan i saker såsom spannmål etc. Erich och hans fru får 4 barn tillsammans: Samuel Kieschel. återkommer till denna för honom fruktansvärda övernattning när han sammanfattar sin resa genom Sverige: När Samuel Kieschel. Beskriver befolkningen återkommer han gång på gång till de svenska kvinnorna: “ Svenskorna drack gärna öl och var vackra som Zigenerskor”. Tallrikar existerade inte, utan grytan sattes direkt på bordet och alla hade var sin sked och kniv och åt direkt ur grytan. Till grytan bröt man bröd och åt. Målning av en Rummelpottspelare från 1600-talet Teckning av resande Italienaren Lorenzo Magalotti 1674. Tre skattebönder och en pojke. Även kyrkoherden intygade att Rågjierd inte var brottslig. Alla som beskyllt Rågjierd blev dömda att böta tillsammans 40 riksdaler treskiftes. Och Rågjierd friades från alla misstankar. “ Alla trängdes samman i stugan, där elden gjordes upp 3 timmar innan gryningen och rummet blev så varmt att de som var inomhus kunde gå i bara linnet trots att det utomhus var så kallt att små boskapen riskerade att förfrysa och därför fick vara inne” Claude de Mesme, greve av Avaux, var Ogiers overordnande under resan. Magalotti skrev inte som de tidigare reseskildringarna beskrev, den svenska gästfriheten utan karaktiserar svenskarna som lättrogna, misstänksamma, högdragna och dessutom: Lorenzo Magalotti Målning efter Willem Swiddes gravyr "Stockholm från Kastellholmen" från 1693 Laxtina Magalottis illustration 1674: Exteriör av timrad stuga med torvtäckt tak. I de öppna fönstren en kvinna med trästop och en man. Framför huset en man med yxa över axeln. Magalottis illustration 1674: Norrlänningar Magalottis illustration från 1674 visar ett skärgårdsfartyg, kanske ett sådant Lars rymde till Stockholm med. Den har sydd bordläggning av rep. Dvs. bordläggningen bands ihop med rep. Illustration av Outhiér 1736 föreställande interiör av hus i Torneå från 1736 1 Mark från 1606 1600-tals gården Tjarn i Hyngelsböle. Laxtinna Illustration av Magalotti 1674 - Baderskor i badstugan Vad hände sedan ? Fortsättning på sid: År 1650 - 1855 Erich var vad vi idag skullle kalla för affärsman. Han köpte upp mark intill sin egen och gården växte. Carl Staffan Cederschiöld _Gustafva Nyberg Carl Staffan Cederschiöld _Gustafva Nyberg Cederqvist Nordvall Vidar Carl Axel Cederqvist Staffan Herman Cederqvist Hjalmar " Jim" Cederqvist Albert Cederqvist Beda Cederqvist Regina Cederqvist Elin Cederqvist Signe Cederqvist Sonja (Johansson) Vidar Syskonen Cederqvist Syskonen Johansson Lars Magnus Nordvall År 1510 - 1650 År 1650 - 1855 Nanny Sjöberg Emil Nordvall Sally Sjöberg Henry Nordvall Hilmar Nordvall Anton Nordvall John Vidar Elsa Eriksson Kontakt Efterlysning Vidar 1731-1851 Nils Fredrik Johansson Vidar LarsNordvall.com 2017   Kontakt: Susanne “Nordvall “ Perstad Email: susperstad@gmail.com