Cederqvist Nordvall Vidar Eng_Cederqvist Nordvall Vidar Nisse Född:1903-09-17 Död:1970-02-01 Betty Född:1905-09-13 Död:1986-08-20 Dagny Född:1907-09-02 Död:1994-12-?? Elna Född:1910-03-30    Död:1985-07-10 Greta Född: 1911-04-22 Död: 1969-07-02 Sonja Född: 1913-02-14 Död: 2008-10-12 Oscar 33 år Född: 1915-04-17 Död: 1998-10-22 Karin Född: 1919-02-06 Död: 2003-04-02 Mai Född:1921-05-03 Död: 2001-09-05 Gull  Född: 1923-04-21 	Död:1984-12-20 Syskonen Johansson - Elin Cederqvist och Oskar Johanssons barn Elin 65 år gammal Elin som ung Oscar som ung Sista kortet på Oscar, kanske 85-årsdagen.

Syskonen Johansson med pappa Oskar.

Från vänster: Gull, Betty, Mai, Dagny, Elna, Sonja
Första raden: Pappa Oskar och Nisse

Carl Staffan Cederschiöld _Gustafva Nyberg Carl Staffan Cederschiöld _Gustafva Nyberg Cederqvist Nordvall Vidar Carl Axel Cederqvist Staffan Herman Cederqvist Hjalmar " Jim" Cederqvist Albert Cederqvist Beda Cederqvist Regina Cederqvist Elin Cederqvist Signe Cederqvist Sonja (Johansson) Vidar Syskonen Cederqvist Syskonen Johansson Lars Magnus Nordvall År 1510 - 1650 År 1650 - 1855 Nanny Sjöberg Emil Nordvall Sally Sjöberg Henry Nordvall Hilmar Nordvall Anton Nordvall John Vidar Elsa Eriksson Kontakt Efterlysning Vidar 1731-1851 Nils Fredrik Johansson Vidar LarsNordvall.com 2017   Kontakt: Susanne “Nordvall “ Perstad Email: susperstad@gmail.com