Cederqvist Nordvall Vidar Hjalmar Cederqvist - Den långa resan Innan Hjalmar började sin långa resa skrev han ett brev till sin kära mor och far. Detta brevet i original fick Hjalmars barnbarn i Leavenworth, Washington State. Hjalmar skriver följande: Sturefors järnvägsstation och Vist Kyrka Sturefors järnvägsstation 2009, numera privat bostad. Grimsby Docks, Liverpool, England Göteborgs Hamn 1907 Postbåten “Rollo” 1870-1909 SS Saxonia Saxonia-3:e klass rökrum Saxonia-3:e klass matrum Foto från SS Campania systerfartyg till SS Saxonia. 3:e klass sovhytt Joelstorp har nu bytt namn till Jordstorp, enligt Carl Axels brev. Foto: Anders Johansson, Linköping Hörnet av High ST & 1st AVE South, Minneapolis 1905 Lägg märke till häst och vagn i vänstra hörnet. Familjen Fredriksson, Linköping Hanna och Adolf Fredriksson SS Westerland Tower, Minnesota 1905 Hyresbostad, Soudan, Minnesota. Charl Whalstens hem february 1911 Bröllopsfoto från den 14 februari 1911, ( Alla hjärtans dag) Främst sitter brudparet, Hjalmar och Astrid. Bakom dem står Hjalmars svärföräldrar, Hanna och Adolf Fredriksson. Hjalmar är nu 26 år och Astrid är 18 år. Hjalmar och Christina Cederqvist. Lägg märke till att Hjalmar står på en låda. Det verkar som om herrarna Cederqvist inte var så långa i rocken. Hjalmar fick bilden av sina föräldrar som han hade bett om. Tack vare det här brevet kan vi datera bilden till tidig vår 1911. Bilden visar Signe, Lovisa och Carl Axel. Signe, Lovisa och Carl Axel Cederqvist 1911 Kuvert adresserat till Söderberg från Hjalmar 11 febr. 1906 Kopia av Hjalmars militära registrerings kort ifrån 1918 Hjalmar (Jim) och Astrid (Christina- Chris) t.v , Roy i mitten samt goda vänner t.h. utanför Hjalmars egenhändigt byggda hus. Roy och Grace byggde sig ett eget hus ca 50 meter till vänster om Hjalmars hus. Hjalmar i sin lastbil med hunden Teddy, kör äpplen från sin äppleodling i Leavenworth; Washington state Hjalmar dör av strupcancer den 7 november 1949 bara 64 år gammal. Roy tar nu över äppleodlingen och arbetar även han som byggmästare. Astrid (Christina) bor kvar i sitt och Hjalmars hus. I och med att Hjalmar dog försvann all kontakt med Sverige från Hjalmars sida. Astrid (Christina) bor hela tiden kvar i sitt och Hjalmars hus. Grace dör i Leavenworth den 6 september 1983 i en ålder av 65 år. Astrid gifter aldrig om sig hon lever ensam i 17 år och avlider vid 71 års ålder 1965. Hjalmar sa alltid att marken aldrig skulle säljas om det inte var i nödfall. Han visste inte hur rätt han hade. Leavenworth har idag samma hus och tomtpriser som Lidingö i Stockholm. Adolf levde ensam sina sista år. Han fick även vara med att begrava sin äldsta vän Hjalmar när han dog 1949. Två år senare går Adolf bort vid en ålder av 93 år. Här slutar historien om Hjalmar och Fredriksson . Hjalmars egenhändigt byggda hus i Leavenworth Hjalmar ligger begravd brevid den vän han kom att älska hela sitt liv ijenom sin fru Astrid (Christina) på kyrkogården i Wenatchee. Fredriksson och Hjalmar delar en snus på trappen till sitt första“Homestead” i Plain. Vy över Hjalmars landskap och äppleträdgårdar. Hjalmar, hunden Teddy, Roy, Christina(Astrid) Grace Sherwood och Roy Cederquist 4 september 1937 Hjalmar med barnbarn Adolf Fredriksson Men utanför det hus som Hjalmar drömde om att bygga på sin egen mark sitter fortfarande hans brevlåda med namnskylten J. Cedarquist. Hjalmar är borta men minnena finns kvar. Hjalmar ca 20 år Hjalmar ca 50-55 år Astrid (Christina) 18 år Astrid (Christina) ca 50 år Roy ca 20 år Roy ca 35-40 år Adolf “Fredriksson” 43 år Adolf Fredriksson ca 85 år Hanna Fredriksson 44 år Roy Cedarquist Fredrikssons hus Hjalmars dragspel Hjalmar med sonen Roy och hunden Teddy Hjalmar Cederqvist 1905 Eng_Cederqvist Nordvall Vidar Emil Hjalmar   Född: 7 maj 1885   Död: 9 nov 1949         64 år Carl Staffan Cederschiöld _Gustafva Nyberg Carl Staffan Cederschiöld _Gustafva Nyberg Cederqvist Nordvall Vidar Carl Axel Cederqvist Staffan Herman Cederqvist Hjalmar " Jim" Cederqvist Albert Cederqvist Beda Cederqvist Regina Cederqvist Elin Cederqvist Signe Cederqvist Sonja (Johansson) Vidar Syskonen Cederqvist Syskonen Johansson Lars Magnus Nordvall År 1510 - 1650 År 1650 - 1855 Nanny Sjöberg Emil Nordvall Sally Sjöberg Henry Nordvall Hilmar Nordvall Anton Nordvall John Vidar Elsa Eriksson Kontakt Efterlysning Vidar 1731-1851 Nils Fredrik Johansson Vidar LarsNordvall.com 2017   Kontakt: Susanne “Nordvall “ Perstad Email: susperstad@gmail.com